بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شرح منظوم دعاي ندبه  
    :نويسنده   درگاهي، حسين  
    :ناشر   رايزن  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - دعاها - دعاهاي در باره مهدي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي