بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عين الحياة  
    :نويسنده   شيخ الاسلامي، سيد حسين  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان فضايل حضرت مهدي (عج) بر اساس آيات و روايات و  
     اثبات وجود آن حضرت است.  
     نويسنده در تلاش است موضوعات مختلف مربوط به حضرت  
     مهدي (عج) را تحليل کند که از  
     جمله، به حکومت جهاني حضرت پرداخته و اشاره هاي  
     آيات و احاديث و ادعيه را در اين  
     زمينه نقل کرده و اهميت و قطعيت ظهور حضرت را بيان  
     داشته است. غلبه دين اسلام بر  
     ديگر اديان وعده قطعي الهي است که فلسفه ظهور حضرت  
     نيز هست. از طرفي ديگر، توانايي  
     و قدرت خارق العاده حضرت و يارانش در روايات متعدد  
     آمده و پيروزي وي را حتمي کرده  
     است. در زمان ظهور ايشان، عقول به تکامل رسيده و  
     عدالت کامل برقرار مي گردد. در  
     پايان نويسنده به آداب دعاي اللهم کن لوليک اشاره  
     کرده است.