بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فروغ ولايت در دعاي ندبه  
    :نويسنده   صافي گلپايگاني، لطف الله  
    :ناشر   حضرت معصومه(س)  
    :تاريخ چاپ   1375هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - دعاها - دعاهاي در باره مهدي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل متن دعاي ندبه و ترجمه و شرح تفصيلي آن است.  
     اين نوشته در پاسخ به پاره اي از  
     نقدها درباره سند و محتواي دعاي ندبه فراهم آمده و  
     مشتمل بر اين مباحث است: اعتبار  
     سند دعاي ندبه، ارتباط امام زمان (عج) با ذي طوي و  
     رضوي، دعاي ندبه و امامت امامان  
     دوازده گانه، دعاي ندبه و معراج جسماني، دعاي ندبه  
     و امکان انتساب آن به ائمه، دعاي  
     ندبه و بدعت، دعاي ندبه و آيه: واجعل لي وزيرا من  
     اهلي، دعاي ندبه و علم پيغمبر و  
     امام، دعاي ندبه و آيه مودت، دعاي ندبه و عقل، دعاي  
     ندبه و کفر و شرک و دعاي ندبه و  
     رکود فعاليت هاي اسلامي. از ديدگاه نويسنده دعاي  
     ندبه داراي سندي معتبر و متني  
     استوار است و مفاد آن با عقل و ديدگاه هاي شيعه  
     هيچ گونه تعارض ندارد.