بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   غريب غيبت در قرآن، به ضميمه غريب غيبت در آيينه کلام غر  
    :نويسنده   صفا خواه، محمد حسين  
    :ناشر   دانشکده الهيات و معارف اسلامي،دانشگاه آزاد  
    :موضوع   فضايل و مقامات - دعاها - دعاهاي در باره مهدي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     گزيده اي است از آيات و ادعيه درباره امام زمان  
     (عج) و سيماي آن امام در کلام امام  
     علي (ع). نويسنده به ترتيب سوره ها و آيات قرآن،  
     آيه هاي مربوط به امام زمان را  
     نقل مي کند و ضمن ترجمه آيه، رواياتي را که غالبا  
     از منابع اهل سنت گرفته است به  
     منظور شرح و تفسير آن آيه مي آورد. در ادامه با  
     کندوکاوي در گفتار امام علي به  
     گفته هايي از آن حضرت در خصوص امام زمان اشاره  
     مي کند و در پايان، برخي از دعاهايي  
     را که از ناحيه مقدسه رسيده و نيز برخي از دعاهايي  
     که در زمينه ظهور آن امام وارد  
     شده است نقل مي کند.