بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اثبات مهدويت از ديدگاه قرآن  
    :نويسنده   صفائي کاشاني، علي  
    :ناشر   مفيد  
    :تاريخ چاپ   1376هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تلاشي است در جهت اثبات ديدگاه شيعه براي موضوع  
     مهدويت با استفاده از آيات قرآن و  
     احاديث امامان. مؤلف براي اثبات مدعاي خود،  
     مجموعه اي از آيات قرآن، همانند آيات  
     استخلاف (خليفه قرار دادن مستضعفان در زمين)،  
     استبدال (بديل قرار دادن اقوامي  
     به جاي اعراب)، وعده ها و نفرين هاي بني اسراييل  
     و... را بررسي کرده و بر ديدگاه  
     شيعه در اثبات مهدويت تاکيد کرده است. در پايان 40  
     حديث با استفاده از 40 کتاب  
     درباره امام مهدي (عج) نقل شده است.