بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   احياء سنن متروکه و فراموش شده در زمان ظهور حضرت مهدي  
    :نويسنده   غروي، احمد  
    :موضوع   فضايل و مقامات - احياگري  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح چگونگي احياگر سنن بودن امام زمان (عج) است. در  
     برخي ادعيه و اخبار، از امام  
     زمان به عنوان احياگر سنن اسلامي و نابود کننده  
     بدعت هاي جعلي ياد شده است. نويسنده  
     برخي از اين موارد را در ادعيه و روايات معصومين  
     (ع) مانند دعاي افتتاح، و دعاي ابو  
     الحسن ضراب اصفهاني و روايتي از سفينة البحار جست و  
     جو کرده و ضمن نقل آنها به شرح  
     و تفصيل و چگونگي مهجور شدن اين سنن الهي و ورود  
     بدعت ها به آيين اسلام پرداخته  
     است. وي انگيزه خود را از اين تحقيق پديد آوردن  
     انديشه احياي سنن و محو بدعت ها در  
     جامعه منتظران و در نتيجه اصلاح عقيده و عمل مسلمين  
     ذکر کرده است.