بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اتفاق در مهدي موعود  
    :نويسنده   قرشي بنابي، سيد علي اکبر  
    :ناشر   حوزه علميه قم، جامعه مدرسين، دفتر انتشارات  
    :موضوع   فضايل و مقامات - زندگي نامه  
    :تعداد چاپ   5  
    :زبان اصلي