بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اتفاق مذاهب در موضوع موعود آخر الزمان  
    :نويسنده   قرشي بنابي، سيد علي اکبر  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي