بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سه رساله درباره حجة بن الحسن العسکري  
    :نويسنده   مجلسي، محمد باقر بن محمد تقي  
    :ناشر   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان  
    :تاريخ چاپ   1416هـ.ق  
    :موضوع   فضايل و مقامات - ظهور - نشانه هاي ظهور - در حديث  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي