بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قصص الحجتية يا داستانهايي از حضرت مهدي  
    :نويسنده   مير خلف زاده، قاسم  
    :ناشر   مهدي يار  
    :موضوع   فضايل و مقامات - انتظار - وظايف منتظران  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي