بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شرح دعاي ندبه از کتاب و سنت  
    :نويسنده   واعظ موسوي، سيد علي اکبر  
    :موضوع   فضايل و مقامات - دعاها - دعاهاي در باره مهدي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي