بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   علائم مهدي منتظر  
    :نويسنده   هيتمي، احمد بن محمد  
    :مترجم   قزجو، مشرف  
    :ناشر   شفق  
    :تاريخ چاپ   1985م  
    :موضوع   فضايل و مقامات - ظهور - نشانه هاي ظهور - در حديث  
    :زبان اصلي