بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سلطان کل جهان يا صاحب الزمان  
    :نويسنده   افتخاريان، سيد جواد  
    :ناشر   افتخاريان  
    :تاريخ چاپ   1347هـ.ش  
    :موضوع   ملاقات با امام مهدي - زندگي نامه - نام ها و القاب  
    :زبان اصلي