بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عنايات حضرت مهدي به علما و طلاب  
    :نويسنده   باقي اصفهاني، محمد رضا  
    :ناشر   نصايح  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   ملاقات با امام مهدي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي