بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قطرهاي از دريا  
    :نويسنده   دست داده، زين العابدين  
    :ناشر   اميد  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   ملاقات با امام مهدي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي