بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عنايات حضرت مهدي موعود به علما و مراجع تقليد  
    :نويسنده   کريمي جهرمي، علي  
    :ناشر   مؤسسه نشر و تبليغ  
    :تاريخ چاپ   1366هـ.ش  
    :موضوع   ملاقات با امام مهدي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي