بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:در روايات آمده است كه حضرت مهدي( با كتابي جديد(قرآن مجيد) مي آيند و كلاسهاي تعليم قرآن داير مي كنند. آيا اين امر، بحث تحريف قرآن نيست؟(قرآن حضرت مهدي( همان قرآن نوشته شده توسط علي( است.)


جواب:در پاسخ به سؤال شما دوست ارجمند، عرض مي شود كه در ارتباط با مطلبي كه فرموده ايد، روايتي است به اين مضمون، كه امام محمد باقر( مي فرمايند : هرگاه قائم آل محمد( قيام كند، خيمه هايي نصب مي كند، براي كساني كه قرآن را همانطور كه نازل شده، به مردم تعليم دهند، كه در آن روز مشكلترين كارهاست. زيرا آن قرآن، به عكس قرآن فعلي جمع آوري شده است.(1) در تفسير اين روايت گفته شده است : قرآني كه توسط امام زمان( آورده مي شود، وآن را به مردم تعليم مي دهند، با قرآن فعلي اين فرق را دارد كه آن قرآن توسط مولاي متقيان جمع آوري شده، به همان نحو كه در مدّت 23 سال نازل گرديده بود. ولي هيچكدام از اين قرآنها، يعني قرآن جمع آوري شده توسط علي( ، و قرآن جمع آوري شده توسط عثمان بن عفان، از لحاظ كلام الهي كم و كاستي ندارد.(2)

و در ارتباط با مسأله تحريف قرآن بايد گفت : كساني كه اندك آشنايي با تاريخ اسلام و مسلمين داشته باشند، و از اهتمام رسول اكرم و جانشينان معصومش ( به كتابت و ضبط قرآن آگاه باشند، و همچنين از اهتمام مسلمانان به حفظ كردن آيات قرآن مطّلع باشند، ـ بطوري كه در يك جنگ عدد شهدايي كه حافظ قرآن بودند، به هفتاد نفر رسيد ـ و نيز نقل متواتر قرآن در طول 14 قرن، و اهتمام به شمارش آيات و كلمات و حروف و مانند آن، باخبر باشند، چنين كساني احتمال كمترين تحريف در اين كتاب شريف را نخواهند داد. (3)

زياد نشدن چيزي بر قرآن، مورد اجماع همه مسلمانان، بلكه همه آگاهان جهان است؛ چرا كه اگر فرض شود مطلب تامي، يا يك كلمه يا آيهكوتاهي به قرآن افزوده شده، لازمه اش بهم خوردن نظم قرآن، و خارج شدن آن از حالت اعجاز آميزش مي باشد؛ و در اين صورت قابل تقليد وآوردن مثل آن خواهد بود. و به همين دليل كم شدن كلمات يا جملاتي كه موجب خروج آيات از حالت اعجاز باشد نفي مي گردد.

بزرگان علماي اسلام، از شعيه و سني نيز تصريح و تأكيد كرده اند به اينكه همانگونه كه چيزي بر قرآن كريم افزوده نشده، چيزي هم از آن كم نشده است؛ و براي اين مطلب دلايل فراواني آورده اند. ولي متأسفانه در اثر نقل پاره اي روايات مجعول در كتب حديث فريقين، و برداشت نادرست از برخي روايات معتبر، بعضي احتمال داده اند و يا حتي تأييد كرده اند كه آياتي از قرآن كريم حذف شده است. اما علاوه بر وجود قرائن قطعي تاريخي بر مصونيت قرآن كريم از هرگونه تحريفي ـ خواه به زياد كردن باشد و خواه به حذف كردن ـ و علاوه بر اينكه حذفي كه موجب بهم خوردن نظم اعجاز آميز آن باشد، بوسيله دليل اعجاز نفي مي شود، مي توان مصونيت از حذف آيه يا يك سوره مستقل را از خود قرآن كريم استفاده كرد. يعني بعد از آنكه ثابت شد كه همه قرآن موجود كلام خداست، و چيزي برآن افزوده نشده، مفاد آيات آن به عنوان محكمترين دلايلي نقلي و تعبدي حجت مي شود؛ و يكي از مطالبي كه از آيات كريمه قرآن بدست مي آيد، همين است كه خداي متعال، مصونيت اين كتاب را از هرگونه تحريفي، ضمانت كرده است. اين مطلب از آيه 9 سوره مباركة حجر استفاده مي شود، كه مي فرمايد : انانحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون،كه در آيه با استفاده از اداوات تأكيد، و هيأتي كه دلالت بر استمرار مي كند، محفوظ بودن هميشگي قرآن از هر گونه تحريفي، تضمين شده است.

در پايان لازم است اين نكته را خاطر نشان كنيم، كه منظور از مصونيت قرآن شريف از تحريف، اين نيست كه هر جا كتابي به نام قرآن يافت شود، قرآن كامل و محفوظ از اشتباهات كتابتي و قرائتي باشد ... ، بكله منظور اين است كه قرآن كريم،آن چنان در ميان بشر باقي بماند كه طالبان حقيقت، امكان دسترسي به همة آيات آن، بدانگونه كه نازل شده است،را داشته باشند. (4)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. ارشاد، جابر جعفي از امام باقر(

2. مهدي موعود، علي دواني، ص1121

3. آموزش عقايد (1-2-3)، محمد تقي مصباح يزدي، ص271

همان، ص273-274