بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:كتابي موثق را به اينجانب معرفي نماييد كليات احاديث پيامبر در آن باشد. همچنين كتابي را كه حضرت ولي عصر( در آن احاديث ايشان باشد.


جواب:در خصوص احاديث پيامبر( مي توانيد به كتاب احاديث پيامبر، تأليف ابوالقاسم پاينده رجوع كنيد. البته در مجموعه كتب روايي شيعه، اصول كافي، اثر ثقه الاسلام شيخ محمد بن يعقوب كليني، كه از كتب چهارگانه مكتب تشيع مي باشد، يعني از معتبرترين كتب در نقل حديث و روايت مي باشد، و نيز مجموعه كتب روايي بحارالانوار، اثر علامه مجلسي، در لابه لاي احاديث، روايات و احاديث نبوي را مي توان يافت.

دربارة احاديث حضرت ولي عصر( كتاب موسعة الامام المهدي، از انتشارات قم، كه مجموعه عربي احاديث است، و نيز كتاب نجم الثاقب، اثر ثقة الاسلام ميرزا حسن طبرسي نوري كه شامل مجموعه احاديث دربارة امام مهدي( و نيز داستانها و اخبار درباره كساني كه امام ( را رؤيت كرده اند، مي باشد. كتاب ارشاد، اثر شيخ محمد بن نعمان، معروف به شيخ مفيد، نيز شامل زندگي نامه و نامه هاي امام عصر( به شيخ مفيد است. كتاب الاحتجاج، اثر ابومنصور احمد بن علي بن ابي طالب طبرسي، و كتاب الغيبة، اثر شيخ ابوجعفر محمد بن حسن طبرسي، و نيز كتاب الغيبة، اثر شيخ ابوعبدا... محمد بن ابراهيم بن جعفر، ملقب به نعماني و نيز جلد52 از مجموعه كتب روايي بحارالانوار علامه مجلسي، و نيز جلد 13 بحارالانوار، ترجمه علي دواني. كتاب عصر ظهور، تأليف علي كوراني، در خصوص روايات پيرامون وقايع و حوادث زمان ظهور و اندكي قبل از آن و نيز دوران پس از ظهور ميباشد. كتاب تاريخ غيب كبري، تأليف سيد محمد صدر، شامل مجموعه احاديث با تحليل و بررسي پيرامون غيبت كبري و حوادث و وقايع مقارن ظهور و نيز چگونگي قيام مهدي( مي باشد. در اين كتاب همچنين در نامة حضرت بقية ا... ( به مرحوم شيخ مفيد نيز به چاپ رسيده است.

در بين نرم افزارهاي علوم اسلامي، هم نرم افزار جامع الاحاديث كه مشتمل بر احاديث 400 عنوان از كتب معتبر شيعه مي باشد، بسيار مفيد است و مي توانيد با استفاده از آن خيلي سريع به احاديث پيامبر بزرگوار اسلام ( برسيد.