بازگشت

گروه: رجعت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:غسل دادن امام زمان (ع)
سؤال:مگر وقتي كه يك امام فوت مي كند نبايد امام او را غسل دهد پس وقتي كه امام زمان فوت مي كند كه ايشان را غسل مي دهد؟

جواب:

اين مطلب را كه امام را لازم است امام غسل دهد در بعضي روايات وارد شده است و درباره امام زمان هم اشكالي بوجود نمي آورد زيرا تا هر زمان كه انسان مكلّفي در جهان زيست مي كند بايد امام و رهبري وجود داشته باشد. بنابراين پس از اينكه امام زمان حكومت خويش سپري كردند و اجلشان فرا رسيد بدون ترديد پس از آن حضرت امام و رهبري خواهد بود.
و در رواياتي كه مربوط به رجعت و بازگشت ائمه است وارد شده كه ائمه ما به اين جهان بازمي گردند و پس از امام زمان((عليه السلام)) حكومت مي كنند، بنابراين مطلب مورد سؤال شما از هر جهت بدون اشكال است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ9ـ