بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:غيبت
سؤال:اگر دليل قطعي به وجود امام زمان ( عليه السلام ) وجود دارد چرا سعي مي شود از حيث علمي طول عمر آن حضرت ثابت شود ؟
جواب:

در مسئله ي طول عمر امام زمان ( عليه السلام ) ، چون ما دليل قطعي بر وجو آن حضرت داريم اگر طول عمر به عنوان يك مسئله ي علمي مطرح مي شود تنها به خاطر اين است كه امكان آن از نظر علمي و قوانين طبيعي نيز روشن و توضيح داده شود و استبعادي كه از نظر علمي هست از بين برود تا طول عمر امام زمان ( عليه السلام ) به عنوان يك مسئله ي صرفاً تعبدي مطرح نباشد ؛ والّا با اعتقاد به قدرت مطلق الهي و اينكه هر چيز كه ممكن است در حيطه قدرت خداوند محقق گردد جايي براي شك در طول عمر و جيات طولاني آن حضرت و افراد بسيار ديگري وجود ندارد چنان كه در مورد حضرت خضر ( عليه السلام ) و حضرت ادريس ( عليه السلام ) اين امر اتّفاق افتاده است .