بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:شناخت امام زمان
سؤال:راههاي شناخت و انس با امام زمان (ع) چيست
جواب:

در رابطه با دوستي و انس با امام زمان

مهمترين چيز آن است كه وظايف خودرا در برابر آن

حضرت بشناسيم و به آن جامه عمل بپوشانيم در

اين صورت است كه آن حضرت نيز دوستدار ما

خواهند بود و لطف و عنايت افزون تري نسبت به ما

خواهند داشت. آنچه بيش از همه آن وجود شريف

و مقدس از ما انتظار دارند اين است كه در همه امور

رضاي حق تعالي را در نظر بگيريم و كوچك ترين

قدمي برخلاف فرامين قرآن و اسلام برنداريم. از

طرف ديگر خود را همواره سرباز فداكار آن حضرت

بدانيم و در همه جا براي حفظ دين و آرمان مقدس

آن حضرت تلاش و جانفشاني كنيم و در حد توان

محيط خانه مدرسه، دانشگاه، اداره و... را به فضايي

ديني و معنوي تبديل نموده و كشور درون نفس و

جامعه برون را مركز حاكميت تقوا كنيم. دعا براي

فرج آن حضرت و آماده سازي خود و جامعه در اين

راستا نيز از وظايف است. خواندن دعاهايي مثل

دعاي عهد، زيارت آل ياسين و ... نيز خوب است.