بازگشت

گروه: رجعت
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:معناي رجعت
موضوع فرعي:معناي رجعت
سؤال:منظور از رجعت چيست
جواب:

((رجعت)) به معناي((بازگشت)) است و مقصود اصطلاحي از آن اعتقاد به

بازگشت امامان(ع) به اين جهان بعد از ظهور حضرت ولي عصر(عج)

ميباشد كه در روايات متواتري به اثبات رسيده است. براي آگاهي بيشتر ر .

ك: 1. رجعت از نظر شيعه، نجم الدين طبسي 2. رجعت، محمد خادمي

شيرازي 3. رجعت، علامه محمد باقر مجلسي