بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:قرآن و حديث-تاريخ و سيره
موضوع فرعي:نام امام زمان(ع)-احترام امام زمان(ع)-لقب
سؤال:دليل و مدرك بلند شدن هنگام شنيدن نام مبارك امام زمان(عج) چيست؟
جواب:

قيام به هنگام شنيدن نام مبارك« قائم عج» واجب نيست. بلكه سنت حسنه اي است كه شيعه از روش عملي ائمه اطهار(ع) اخذ نموده است. زيرا در حالات برخي از امامان(ع) از جمله حضرت امام رضا(ع) آمده است كه با شنيدن اين نام بر مي خواستند.