بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:قرآن و حديث
موضوع فرعي:مهدي(ع) در قرآن-آيات امام مهدي(ع)-معرفي
سؤال:چند كتاب درباره امام مهدي(عج) در قرآن معرفي كنيد.
جواب:

براي اين منظور مي توانيد به منابع زير رجوع كنيد: 1) «معجم احاديث الامام مهدي» (علي توراني) مراجعه كنيد. بخش وسيعي از اين كتاب به آيات مربوط به آن حضرت اختصاص دارد. 2) سيماي حضرت مهدي(عج) در قرآن، علامه سيدهاشم حسيني بحراني، سيدمهدي حائري قزويني. در اين كتاب بيش از يكصد آيه مرتبط با امام زمان(عج) مورد بررسي قرار گرفته است. 3) پيامبر قرآن (تفسير موضوعي) ج 1، آيةالله مكارم شيرازي.