بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:كلام و دين پژوهي
موضوع فرعي:زندگي امام زمان(ع)
سؤال:آيا امام زمان(عج) مي تواند بصورت يك فرد ناشناس در ميان مردم زندگي كند
جواب:

اين كه آن حضرت در مواردي مي تواند به طور ناشناخته ديده شود، امر بعيدي نيست؛ ولي هرگز به صورت زن در نمي آيند.