بازگشت

گروه: رجعت
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:كلام و دين پژوهي
موضوع فرعي:رجعت ائمه(ع)
سؤال:آيا رجعت ائمه(ع) در زمان ظهور حضرت مهدي(عج) صحت دارد؟
جواب:

صل رجعت ائمه اطهار(ع) از مسلمات است؛ اما آيا همه آن بزرگواران مي آيند يا منحصر است به حضرت امير و سيدالشهدا(ع) اختلافي است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- رجعت از نظر شيعه،نجم الدين طبسي 2- رجعت،خادمي شيرازي 3- رجعت،علامه مجلسي 4- شيعه و رجعت،سيد محمد ميرشاه ولد