بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اجتماعي ، فرهنگي-تاريخ و سيره
موضوع فرعي:معرفي كتاب-مسائل فكري-شناخت امام زمان(ع)
سؤال:براي نيازهاي فكري و روحي چه كتابهايي مطالعه كنم؟ و كتابهايي درباره امام زمان(عج) معرفي فرماييد؟
جواب:

وفقيت در هر كاري، در گرو برنامه ريزي صحيح و عمل به آن است. براي مطالعه تدريجي كتاب هاي ديني و اخلاقي، برنامه اي روزانه طرح كنيد ؛ مثلاً روزي يك ساعت به مطالعه اين گونه كتاب ها اختصاص دهيد و هرگز از برنامه تخلف نكنيد. در مرحله اول براي انتخاب كتاب، بايستي نيازهاي فكري و روحي خود را مد نظر قرار دهيد؛ يعني، آيا به مطالب عقيدتي بيشتر احساس نياز مي كنيد يا به مطالب عرفاني و يا تاريخي و... . پس از انتخاب موضوع، بايستي با مشورت و تحقيق بهترين كتاب ها را بيابيد و به تدريج به مطالعه آنها بپردازيد. اگر علاقه مند به مسائل فكري هستيد، بهتر است از سري «جهان بيني اسلامي» شهيد مطهري آغاز كنيد. اگر به عرفان علاقه مند هستيد، از كتابهاي علامه حسن زاده آملي مانند: «نامه ها و برنامه ها» و يا «ترجمه المراقبات» استفاده كنيد. اگر به اخلاق علاقه مند هستيد، مطالعه كتاب هاي علم اخلاق اسلامي، «ترجمه جامع السعادات»، «معراج السعادة» و يا اخلاق «ترجمه الاخلاق» مرحوم شبّر و... توصيه مي شود. درباره امام زمان نيز مي توانيد كتابهاي زير را مطالعه كنيد: 1- مجموعه اي از گفتار درباره امام زمان (عج)،شهيد صدر 2- عصر ظهور،علي كوراني 3- دانشمندان عامه و مهدي موعود (عج)،علي دواني 4- رسالت اسلامي در عصر غيبت،محمد صدر 5- مهدي موعود(عج)،شهيد دستغيب 6- سيماي امام زمان(عج)،تاج لنگرودي 7- خورشيد مغرب،محمد رضا حكيمي 8- دادگستر جهان،ابراهيم اميني