بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:خلقت قائم به وجود حجة خداوند است
جواب:

طبق روايات قطعي و متعددي جهان خلقت قائم به وجود حجة خداوند است و هيچگاه از اين سنّت الهي تخلف نشده و نمي شود و اكنون حجة عالم ، حضرت بقيةاللَّه ( عليه السلام ) مي باشند و بعد اين كه آن گرامي ظاهر شود و حكومت عدل جهاني آن حضرت در جهان استقرار يابد ، رجعت تحقق مي يابد ، يعني مجدداً بعضي از پيامبران و ائمه معصومين ( عليهم السلام ) به دنيا باز مي گردند و امامت و رهبري مي كنند و اين سنّت الهي كه هيچگاه زمين بدون حجت باقي نمي ماند ، هرگز تخلّف پذير نيست .