بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:كسي كه امام زمان خويش را نشناسد از اين لحاظ مردنش مانند مردن جاهليّت است يعني چه
جواب:

كسي كه امام زمان خويش را نشناسد از اين لحاظ مردنش مانند مردن جاهليّت است كه مردم زمان جاهليّت از آگاهيهاي لازم در مسير عقائد و اخلاق و رفتار صحيح برخوردار نبودند و به شيوه ي درست تربيت نمي شدند با اين وصف چنانچه امام وجود داشته باشد انسان او را نشناسد زندگي چنين شخصي با نداشتن آگاهي و معرفت نسبت به امام مانند زندگي زمان جاهليّت خواهد بود .