بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:آيا به غير از امام كسي مي تواند هدايت به امر را داشته باشد ؟
جواب:

هدايت به امر الهي كه در قرآن كريم مطرح شده در اين امّت ويژه ي پيامبر و امامان معصومين ( عليهم السلام ) است و در اين زمان توسط امام زمان ( عليه السلام ) صورت مي گيرد و جز امام معصوم ديگري نمي تواند اين هدايت ويژه را داشته باشد .