بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:روايت شده علم 27 حرف است و تمام آنچه پيامبران آورده اند دو حرف است بنابراين مردم تاكنون بيش از دو حرف از آن 27 حرف را آگاه نشده اند يعني چه ؟
جواب:

اين روايت از امام صادق ( عليه السلام ) نقل شده مضمون آن اين است كه {P - بحارالانوار ، مرحوم علّامه مجلسي ، ج 52 ، ص 336 ، ح 73 . P}
علم 27 حرف است و تمام آنچه پيامبران آورده اند دو حرف است بنابراين مردم تاكنون بيش از دو حرف از آن 27 حرف را آگاه نشده اند وقتي امام زمان ( عليه السلام ) ظاهر شود 25 حفر ديگر را هم ظاهر نموده در ميان مردم نشر مي دهد و در آن زمان مردم اضافه بر آن دو حرف از تمام 27 حرف آگاهي پيدا خواهند كرد و احتمالاً منظور از اينكه علم 27 حرف است علمي است كه مردم گنجايش و قابليّت آن را داشته باشند والا مي دانيم كه پيامبران و امامان از علومي برخوردارند كه هرگز فهمهاي مردم عادّي گنجايش تحمّل آن را ندارد و احتمالاً منظور اين است كه اگر ظرفيت انسانها را از نظر علم و آگاهي 27 حرف بدانيم 2 حرف آن تاكنون بيشتر نشر نشده و امام زمان 25 حرف ديگر را هم نشر خواهد داد و اين بيان نشر علوم و گسترش كثير علوم را در زمان ظهور ولي عصر ( عليه السلام ) مي رساند كه چگونه مردم آن زمان از علم آگاهي گسترده اي برخوردار خواهند شد كه علاوه بر 2 حرفي كه تا آن زمان بوده اطّلاع و آگاهي مردم به بيش از ده برابر تمام آگاهيهاي تا آن زمان افزايش خواهد يافت و اينكه 27 حرف تعبير شده احتمالاً از اين جهت است كه علوم از طريق حروف تعليم مي شود البته الفباي خاصّي در اين حديث مطرح نشده است .