بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:زنده ماندن امام زمان ( عج ) از لحاظ علمي چگونه است ؟
جواب:

در مجله « المقتطف » كه يكي از معروف ترين مجلات علمي عربي است مقاله اي تحت عنوان « هل يخلد الانسان في الدنيا ؛ آيا انسان در دنيا جاودان مي ماند » در شماره 3 سال 59 منتشر كرده است در آن مقاله مي گويد : حيات چيست ؟ مرگ چيست ؟ و آيا مرگ براي هر زنده مقدر شده است ؟
پس از روي تحقيق علمي شرحي نگاشته و از آن استنتاج مي كند كه جرايم و سلولهاي زنده اي كه نسل از آن بجا مي ماند و نوع انسان و حيوان از حشرات و ماهي ها ، پرندگان و درندگان اسب و استر ، گاو گوسفند و كليه جانداران و جنبندگان بلكه نباتات و درختان از آن سلولها محفوظ نباتي است ، از چند هزار سال پيش بكله از صدها هزارسال پيش حيات داشته اند .
و تمام انساج رئيسي جسم حيوان بطور نامحدود قابليّت بقاء دارند و ممكن است انسان نيز هزارها سال زندگي كند در صورتي كه حوادث سبب قطع ريسمان حيات او نشود . و اين اظهار نظر آنان يك اظهار نظر حدسي و ظني نيست بكله نتيجه عملياتي است كه با آزمايش تأئيد شده است . و طبيعي است كه از نظر علمي اصل بقاء و عمر جاودانه و اقتضاي او در سلولهاي بدن وجود دارد و اگر خداوند متعال مانع را كه قطع حيات باشد بر دارد عمر بسيار طولاني نصيب انسان مي شود چنان كه امر را در مورد حضرت امام زمان ( عج ) عملي كرده است .