بازگشت

گروه: رجعت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:عصر ظهور
سؤال:فلسفه رجعت چيست و براي كيست ؟
جواب:

آنچه از برخي آيات احاديث استفاده مي شود اين است كه رجعت براي عده يي از مؤمنان محض و گروهي از كافران محض خواهد بود مؤمنان محض شكوه و عظمت حكومت عدل جهاني اسلام را مي بينند و كافران محضر مرحله يي از انتقام و عقوبت الهي را در همين جهان دريافت خواهند كرد .