بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:خصوصيات ظاهري امام مهدي(ع)
سؤال:آيا پيري و كهولت در حضرت مهدي(عج) ظاهر ميشود؟
جواب:

يكي از خصوصيات و اوصاف امام عصر(عج) اين است كه به مرور روزگار، پيري و كهولت در آن حضرت ظاهر نشود و بايد هم اينطور باشد. زيرا با سن زياد اگر كهولت آور و پيريزا باشد آن حضرت نخواهد توانست مصدر آن همه اصلاحات و اقدامات و فعاليتهاي بزرگ اصلاحي گردد.
پس همانطور كه آن حضرت به امر خدا از يك عمر بسيار بلند برخوردار است، جواني و نشاط و نيرومندي آن رهبر جهانيان نيز به امر خدا محفوظ خواهد ماند.