بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:طول عمر امام مهدي (ع) و علوم تجربي
سؤال:طول عمر از نظر دانش و علم امروزي چگونه است؟
جواب:

از نظر علوم امروز بايد دانست كه علم، امكان طول عمر را كاملاً تأييد كرده و كوشش بشر را در اين راه كوشش نتيجه بخش و موفقيّت آميز و لازم ميشناسد و براي طول عمر حدّ و اندازهاي معلوم نميكند.
علم ميگويد: تقليل متوفيّات و مرگ و ميرها، و طولاني ساختن عمر وارد يك مرحلة عملي شده و با كمال سرعت رو به تكامل است و حدّ متوسط عمر در كمي بيشتر از يك قرن از 47 به 74 رسيده است.
دكتر«الكسيس كارل» در سال 1912 ميلادي موفق به نگهداري يك مرغ به مدّت سي سال شد، در حالي كه زندگي مرغ حداكثر از ده سال تجاوز نميكند.