بازگشت

گروه: رجعت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:رجعت
موضوع فرعي:رجعت ايمه (ع)
سؤال:آيا رجعت ايمه ( ع ) در زمان ظهور حضرت مهدي ( عج ) صحت دارد؟
جواب:

اصل رجعت ايمه اطهار ( ع ) از مسلمات است ؛ اماآيا همه آن بزرگواران مي آيند يا منحصر است به حضرت امير وسيدالشهدا ( ع ) اختلافي است . براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به كتب زير : 1- رجعت از نظرشيعه( نجم الدين طبسي) 2- رجعت (خادمي شيرازي) 3- رجعت (علامه مجلسي )4- شيعه و رجعت (سيد محمد ميرشاه ولد)0