بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:احترام به نام ايشان
سؤال:دليل و مدرك بلند شدن هنگام شنيدن نام مبارك امام زمان ( عج ) چيست ؟
جواب:

قيام به هنگام شنيدن نام مبارك ( ( قايم عج ) ) واجب نيست . بلكه سنت حسنه اي است كه شيعه از روش عملي ايمه اطهار ( ع ) اخذ نموده است . زيرا در حالات برخي از امامان ( ع ) از جمله حضرت امام رضا ( ع ) آمده است كه با شنيدن اين نام بر مي خواستند .