بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:چگونه ميتوانيم با امام زمان(ع) ملاقات كنيم؟ آيا اين مسئله امكان دارد؟


جواب:

درباره مشاهده و ارتباط با قطب عالم امكان حضرت مهدي(ع) دو ديدگاه و نظريه وجود دارد:

1 - در زمان غيبت كبري امان ارتباط و مشاهده و ملاقات با حضرت وجود ندارد.

2 - براي برخي زا اولياء اللَّه امكان دارد.

گروهي از بزرگان علماي شيعه بي اين باورند كه در زمان غيبت، امكان ارتباط با امام زمان(ع) براي شيعيان وجود ندارد و بر اساس دستور آن حضرت كسي را كه ادعاي مشاهده و ملاقات كند، بايد تكذيب كرد.

در آخرين نامه حضرت به آخرين نائب خاصش (علي بن محمد سمري) آمده است: تو تا شش روز ديگر ميميري. كاهاي خود را جمع و جور كن و به هيچ كس وصيت نكن كه پس از تو جانشينت باشد، زيرا غيبت تامه و كبري واقع شده و ديگر ظهوري نيست مگر پس از اذن خدا كه بعد از مدتي طولاني خواهد بود. آن وقت كه دلهاي پر قسوت و سخت شود و زمين از ستم پر گردد. به زودي بعضي از شيعيان من ادعاي مشاهده و ديدار با من راخواهند كرد. هر كس چنين ادعايي بكند، او را تكذيب كنيد.

گر چه ازاين نامه استفاده ميشود كه ملاقات با حضرت ممكن نيست، ولي امكان دارد افرادي به طور ناشناس حضرت را ببينند، شخصيت هايي مانند علامه بحر العلوم و ديگران حضرت را ديدهاند، ولي بايد گفت در بسياري از موارد منقوله بعد از ديدار كشف كرده يا حدس زدهاند آن آقا، امام زمان(ع) بوده است. مسلم است كسي نبايد ادعاي مشاهده بكند و اگر كسي ادعا كرد، بايد او را تكذيب كنيم، ولي منافاتي ندارد با اين كه برخي از اولياي الهي، غير مستقيم از جود امام(ع) بهره برده باشند يا بهره ببرند يا اگر ديداري رخ دهد، چنين ادعايي نداشته باشند.(1)

در زمان غيبت وظيفه ما است از گناهان دوري كنيم و تقوا را در همه حال مراعات كنيم. در تهذيب نفس و رسيدن به كمالات انساني كوشا باشيم، نيز همواره براي تعجيل در فرج حضرت دعا كنيم، در كمك به مستضعفان و بيچارگان كوشا باشيم. سعي كنيم از ناحيه ما به كسي ظلم نشود، كسبها و درآمد هايمان حال باشد اگر پاك و با تقوا باشيم، شايد حضرت به ديدار ما بيايد و ما را مورد توجه قرار دهد.

خداوند توفيق ديدن و خدمت گذاري در ركاب حضرت را به همه ما عطا فرمايد.

پي نوشتها:

1 - مجله حوزه، شماره 70 - 71، ص 72 به بعد، با تلخيص.