بازگشت

گروه: رجعت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:در هنگام ظهور امام زمان(عج) رجعت به چه صورت مي باشد؟ توضيح دهيد.


جواب:

رجعت از عقايد معروف شيعه است، و تفسيرش در يك عبارت كوتاه چنين است:

بعد از ظهور حضرت مهدي(عج) و در آستانة رستاخير و قيام حضرت مهدي، گروهي از مؤمنان خالص، و كفار و طاغيان بسيار شرور كه از دنيا رفته اند، به اين جهان باز مي گردند، گروه اوّل مدارجي از كمال را طي مي كند و گروه دوم كيفرهاي شديدي مي بينند. مرحوم سيد مرتضي كه از بزرگان شيعه است مي گويد: خداوند بعد از ظهور حضرت مهدي(ع) گروهي را كه قبلاً از دنيا دفته اند، به اين جهان باز مي گرداند تا در ثواب و افتخارات ياري او و مشاهدة حكومت حق بر سراسر جهان شركت جويند. نيز گروهي از دشمنان سر سخت را باز مي گرداند تا از آن ها انتقام گيرد.[14] مأمون به حضرت رضا(ع) عرض كرد: دربارة رجعت چه مي فرمايد؟ حضرت فرمود: رجعت درست است. بازگشت بعضي از مردگان در امت هاي پيشين سابقه داشته و قرآن هم گفته است، و پيغمبر (ص) فرمود: آن چه در امت هاي پيشين بوده است، در اين امت نيز خواهد بود.[15] حضرت صادق(ع) مي فرمود: نخستين كسي كه قبرش مي شكافد و زنده شده و به دنيا بر مي گردد، امام حسين(ع) است.[16] امام باقر(ع) از امام حسين(ع) نقل كرد: به هنگام قيام قائم(ع) من و پيامبر (ص) و علي(ع) و برادرم و تمام آن ها كه خدا به واسطة ايمان كامل بر آنان منت نهاد، بر مركب هاي ابلق كه همه از نورند و تا آن روز آفريده ايد بر آن ها سوار نگشته، فرود مي آييم، سپس محمد مصطفي(ص) پرچم خود را به اهتزاز در آورده و آن را با شمشير خود به قائم ما مي دهد، و بدين گونه تا زماني كه خدا تقدير فرموده در جهان خواهيم زيست.[17]

[14] تفسير نمونه، ج 15، ص 555.

[15] علامه مجلسي، مهدي موعود، ص 1200.

[16] همان، ص 1186 و 1189.

[17] همان، ص 1201.