بازگشت

گروه: رجعت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:رجعت چيست؟


جواب:

رجعت از عقايد معروف شيعه اين است كه بعد از ظهور حضرت مهدي (ع) گروهي از مؤمنان خالص و عدهاي از كافران و طاغيان بسيار شرور كه مرده و از اين جهان رفتهاند، به اين دنيا بازگردانده ميشوند تا گروه اول به ياري حضرت نايل شده و دولت آن جناب را درك نمايند. و به مدارجي از كمال برسند و گروه دوم كيفرهاي شديد ببينند.

البته چگونگي رجعت و شرايط آن و رجعت امامان و حاكميت آنان هنوز ابهاماتي دارد. رجعت همگاني نيست بلكه اختصاص به مؤمنان صالحي دارد كه در يك مرحله عالي از ايمان قرار دارند و كفار و طاغيان ستمگري كه در مرحله منحطي از كفر و ظلم قرار دارند.(1)

امام صادق (ع) در حديثي ميفرمايد: ان الرجعه ليست بعامة و هي خاصة لا يرجع الا من محض الايمان محضاً او محض الشرك محضاً؛ رجعت عمومي نيست بلكه جنبه خصوصي دارد تنها گروهي بازگشت ميكنند كه ايمان خالص يا شرك خالص دارند. (2)

پينوشتها:

1 - تفسير نمونه، ج 15، ص 555، مصطفي دشتي، معارف و معاريف، ماده رجعت.

2 - محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج 53، ص 39، حديث 1.