بازگشت

گروه: امامت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا در كتاب اصول كافي , باب امامت آمده كه خداوند ظهور حضرت مهدي 7را در سال 70ه. ق قرار داده بود, ولي به علت شهادت امام حسين 7 ظهور حضرت به تأخير افتاد؟ آيا اين مطلب صحيح است ؟


جواب:

حديثي در اين خصوص , در اصول كافي يافت نشد. اما در بحارالاءنوار, جلد 52 صفحه 105روايت يازدهم اين مطلب را ذكر نموده است . با توجه به مطالبي كه در روايت مذكور بيان شده , همان طوري كه مي توان تعجيل در فرج حضرت را طلب نمود, از آن طرف ممكن است وقايعي موجب شود ظهور حضرت با تأخير همراه شود.

البته از جهت دلالت , روايت محل بحث و اشكال قرار گرفته , چون شهادت حضرت سيدالشهداء7در سال 61. ق اتفاق افتاد, حال آن كه سال ظهور حضرت 770ه. ق پيش بيني شده بود.

از اين رو, برداشت هاي مختلفي از محتواي روايت توسط صاحبنظران ارايه شده است و بعضي در دلالت آن خدشه كرده اند و مطابق با شواهد و مستندات تاريخي ندانستند.(1)

(پـاورقي 1.علامه محمد باقر مجلسي , بحارالانوار, ج 52 ص 105و 106