بازگشت

گروه: رجعت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:رجعت از ديدگاه شيعه چيست ؟


جواب:

در مورد رجعت دانست چند امر لازم است

1 رجعت چيست ؟

2 چه اشخاصي رجعت دارند؟

3 فلسفه رجعت

4 ذكر چند نمونه از تحقق رجعت در دنيا

گفتني است , شرح تفصيلي امور فوق براي ما ممكن نيست , تنها با اشاره مي گذريم .

ماهيت رجعت آن است كه بعد از ظهور حضرت مهدي عليه السلام و در آستانه رستاخيز گروهي به اين جهان بازمي گردند.

آن طور كه از مجموع روايات بر مي آيد, دو گروه رجعت دارند: مؤمنان خالص , آن هايي كه در يك مرحله عالي از ايمان قرار دارند. و گروه دوم كفار و ستم گراني كه در مرحله منحطي از كفر و ظلم قرار دارند.

امام صادق عليه السلام فرمود: رجعت عمومي نيست , بلكه جنبه خصوصي دارد. تنها گروهي رجعت مي كنند كه ايمان خالص يا شرك خالص دارند.(1

راجع به فلسفهء رجعت گفته اند: مؤمنين خالص را مي آورند تا به سير تكاملي در دنيا ادامه دهند, ناظر حكومت جهاني حق و عدالت باشند و در دنياي اين حكومت شركت مي جويند.

كافر و ستم گر محض را مي آورند تا علاوه بر كيفر خاص در عالم آخرت مجازات هاي اين جهان را نظير آن چه اقوام سركشي مانند فرعونيان و نمروديان , ديده اند به بينند.

قرآن , به طور اجمال , در چند مورد از تحقق رجعت در امت هاي پيشين ياد كرده است :

1ـ عزير پيامر كه بعد از صد سال مجددا زنده شده است : (1)

2ـ گروهي كه به بهانه وبا از شركت در جهاد خودداري كرده و از خانه بيرون رفتند , اما در بين راه به فرمان خداهمه مردند, پس زنده شدند (2)

3ـ افرادي كه به دست حضرت عيسي (ع ) به اذن پروردگار زنده شدند. ((و اذ تخرج الموتي باذني وقتي كه مرده را به اذن من زنده مي كنيد)). (3)

4 زنده شدن قاتلي از بني اسرائيل با زدن قسمتي از بدن گاو به او .(4)

پاورقي1(بقره 2 آيه 259.

پاورقي2(بقره 2 243.

پاورقي3(مائده 5 آيه 110.

پاورقي4(بقره 2 آيه 73