[ 1] [ 2]
بازگشت به فهرست قبلي
تعداد كل:59

رديف عنوان سؤال
  1   1ـ ما چگونه بايد عمل و رفتار كنيم تا وجود مبارك امام عصر(عج) ازما راضي باشند ؟
چه كساني مي توانند جزو پيروان واقعي امام زمان(عج) باشند؟ توضيح دهيد
 
  2   آيا اطلاعاتي در مورد نحوةزندگي ابا صالح (عج )و جود دارد اينكه چگونه زندگي مي كنند، تنهاست يا با خانواده اي زندگي ميكند خود را و خوراكش ر ازكجا تأمين ميكند يا از آسمان براي او ميرسد توضيح فرمائيد ؟  
  3   - براي اينكه مورد قبول و توجه امام زمان «عج » قرار بگيريم كدام مهمتر است ؟ اخلاق نيكو ,اعتقادات و ايمان , عمل به احكام , دل پاك و خالص و شكسته , خواندن دعا و توسل و نياز شديد كدام يك ؟  
  4   2-كمي در مورد خصوصيات اخلاقي حضرت مهدي توضيح دهيد ؟  
  5   اعتقاد به وجود مصلح جهاني , مخصوص مسلمانان است يا اينكه ملل ديگر نيز به آن عقيده دارند ؟ و در هر صورت خصوصيات مصلح موعود در احاديث اسلامي چيست ؟ .  
  6   1-آيا حقيقت دارد كه امام زمان «عج» در منطقه اي به نام« خضراء» در حوالي «مثلث برمودا » زندگي مي كنند و اتفاقاتي در آنجا مي افتد و افراديكه ميخواهند آنجا را ببيندند ، دچار حوادثي مي شوند. به چه صورت است؟  
  7   2-آيا امام زمان«عج» داراي خانواده هستند و الان كجا زندگي مي كنند ؟  
  8   .1- امام زمان(عج) از چه كارهاي غصه مي خورند ؟ لطفا بطور كامل توضيح دهيد ؟  
  9   خداي جهان حجت خود را غيب فرموده و در صحنه زندگي ديگر مردم را ملامت مي فرمايدكه با وجود حجت من چرا ايمان نياورديد ؟ مگر من بشما بوسيله حجت خود اتمام حجت نكردم ؟ مردم در عـالـم آخـرت مي توانند جواب دهند كه خداوندا حجت تو يعني دليل البته در ميان ما آمد ولي غـيـب بـود دلـيـل آوردي ولي دليلت غيب بود آيا بدليل غيبي كه بكسي نرسيده مي توان مردم را هـدايـت نمود و اتمام حجت كرد ؟ فسبحان اللّه عمايقول الجاهلون علوا كبيرا هر كه چنين گفت خـدا را نشناخت از اينجا ميفهميم كه ريشه خرافات و اشتباهات عدم معرفت خداوند تعالي و مقام كبرباي احديت است .  
  10   اعتقاد به وجود مصلح جهاني , مخصوص مسلمانان است يا اينكه ملل ديگر نيز به آن عقيده دارند ؟ و در هر صورت خصوصيات مصلح موعود در احاديث اسلامي چيست ؟ .  
  11   خداي جهان حجت خود را غيب فرموده و در صحنه زندگي ديگر مردم را ملامت مي فرمايدكه با وجود حجت من چرا ايمان نياورديد ؟ مگر من بشما بوسيله حجت خود اتمام حجت نكردم ؟ مردم در عـالـم آخـرت مي توانند جواب دهند كه خداوندا حجت تو يعني دليل البته در ميان ما آمد ولي غـيـب بـود دلـيـل آوردي ولي دليلت غيب بود آيا بدليل غيبي كه بكسي نرسيده مي توان مردم را هـدايـت نمود و اتمام حجت كرد ؟ فسبحان اللّه عمايقول الجاهلون علوا كبيرا هر كه چنين گفت خـدا را نشناخت از اينجا ميفهميم كه ريشه خرافات و اشتباهات عدم معرفت خداوند تعالي و مقام كبرباي احديت است .  
  12   منتظران واقعي چه خصوصياتي بايد داشته باشند؟

 
  13   حضرت صاحب الزمان ( عج ) در كجا قيام خود را شروع مي كنند؟ آيا اين موضوع كه فعلا حضرت در جزيره خضرا زندگي مي كنند صحيح است ؟  
  14   خصوصيات منتظران واقعي امام زمان ( عج ) چيست ؟  
  15   آيا امام زمان ( عج ) در جزيره خضرا زندگي مي كنند؟  
  16   بنده يكي از خواهرانتان هستم. 21 ساله مجرد و متاسفانه بعد از ديپلم ديگر ادامه تحصيل ندادهام... مدتي است كه ديگر در نمازم حضور قلب ندارم و اصلاً در نمازهايم اشكي نيست لطفاً مرا از اين خطر بزرگ نجات دهيد... پارسال 2 ماه توفيق زندگي در قم را داشتم. هفتهاي 2 بار به جمكران ميرفتم يكبار پياده ميرفتم و يك بار با وسيلة.... خلاصه آنقدر مشغول دعا و ذكر بودم كه اصلاً متوجه نشدم كي اين دو ماه گذشت... مثل اينكه خداوند اين توفيق را از من گرفت و بنده به شهر غير مذهبي خودمان برگشتم، شهري كه اصلاً بوئي از دين و ايمان در آن كمتر ديده ميشود... دعا كنيد كه به عاقبت بخيري برسم و اگر صلاح است پايم به قم برسد.

 
  17   چند كتاب دربارة زندگي نامه حضرت فاطمه (س) و حضرت محمد(ص) و امام مهدي (عج) و حضرت معصومه (س) بنويسيد. 
  18   حتماً امام زمان(ع) در ميان مردم راه مي رود و زندگي ميكند. آيا با همان ويژگي هايي كه نام برده شد، مثلاً با خال هاشمي و با موهاي فِرّ ظاهر ميشود.

 
  19   در مورد سيّد خراساني كه لشكري را از مشرق زمين به طرف عراق جمع آوري مي كندو با دشمنان حضرت مهدي(ع) مي جنگد، توضيح دهيد. آيا اين شخص ايراني است؟ آيا در خراسان زندگي مي كند؟ آيا زنده است؟

 
  20   حضرت مهدي (ع) در كجا زندگي ميكند، و نحوه زندگي ايشان چگونه است؟

 
  21   آيا امام زمان(ع) در جزيره خضرا زندگي ميكنند؟

 
  22   آيا همان طور كه در كتابهاي نوشته شده است امام زمان(ع) در جزيره خضرا زندگي ميكند و هيچ كس نميتواند به آن جا نزديك شود؟

 
  23   منتظران واقعي حضرت مهدي(ع)چه كساني هستند؟ چه نشانهها وخصوصياتي دارند؟ آياسربازان حضرت اكنون وجود دارند يا بعداً خواهند آمد؟

 
  24   چگونه عشق به امام زمان(ع) و اولياي خدا را به دور از ريا در زندگيم اثر دهم و رضايت خاطر آنان را جلب نمايم؟

 
  25   امام زمان(عج) بر اساس احاديث، در كجا زندگي مي كند؟

 
  26   مي خواستم بدانم اگر توفيق داشتيم كه در عصر آقا(امام زمان) زندگي كنيم، آيا ايشان به سيد ها محرم هستند؟

 
  27   اين كه امام زمان (عج) در جزيرة خضرا زندگي ميكنند صحت دارد ؟

 
  28   آيا مثلث برمودا كه مي گويند جزيرهء خضرا نيز در آن هست , محل زندگي حضرت صاحب الزمان 7است ؟

 
  29   وضع زندگي امام زمان در حال حاضر و در آينده به چه صورت مي باشد؟

 
  30   امام مهدي(عج) در كجا زندگي مي كند؟

 
  31   آيا اين مطلب كه مي گويند: وجود آقا امام زمان (عج) در جزيره اي ميان آب ها به نام خضرا زندگي مي كنند، صحيح است؟ اصل اين داستان را چه كسي يا كساني مطرح كرده اند؟

 
  32   امام زمان(عج) درچه مكاني زندگي مي كند؟

 
  33   امام زمان(عج) در چه مكاني زندگي مي كنند؟

 
  34   كتابهايي رادرمورد رفتار واخلاق پيامبرص،حضرت عليع،امام حسينع،حضرت فاطمهس،حضرت زينبس،امام رضاع وحضرت مهديع كه روان باشد وبتوان براحتي درك كرد، معرفي كنيد.

 
  35   لطفاً منابعي پيرامون اسلام شناسي، امام زمان، نظر پيامبر و امامان دربارة زندگي شيعه واقعي را معرفي فرماييد.

 
  36   پيروان و يا سربازان امام زمان( چه كساني هستند؟ در مورد خصوصياتشان توضيحاتي بدهيد.

 
  37   پيروان و يا سربازان امام زمان( چه كساني هستند؟ در مورد خصوصياتشان توضيحاتي بدهيد.

 
  38   گفته مي شود كه حضرت مهدي (عج) در جزيره خضراء زندگي مي كند آيا اين سخن واقعيت دارد؟

 
  39   در حديث است كسي كه امام زمانش (عج) را نشناسد بدين جاهليت مرده. حال ما امام زمان(عج) را بايد بهتر بشناسيم. آيا مي شود كمي در مورد زندگي امام بهتر توضيح داده شود؟

 
  40   آيا امام عصر(عج) زندگي جمعي و خانوادگي دارند؟ در صورت مثبت بودن جواب، همسر ايشان چه قشر از مردم هستند؟ 
  41   امام زمان (عج) بيشتر در كدام نقطه زمين زندگي ميكند؟ 
  42   چرا درباره نام حقيقي مادر حضرت ولي عصر(عج) و ساير خصوصياتشان تحقيق كاملي انجام نمي گيرد با آنكه اصول عقايد مان بر اينگونه مطالب استوار است؟
 
  43   آيا اين سخن كه نااميدي از حل مشكلات زندگي انگيزه پيدايش مهدوديت شده است صحيح است؟
 
  44   1 ـ ما الحكمة الالهية في كون المصلح في آخر الزمان ( منقذ البشرية ) إماماً وليس بنبي ، من البعد العقائدي والبعد الاخلاقي ؟
2 ـ ما هو الحد الادني للكمال الانساني ؟
3 ـ ما هي العلامات التي يتعرف من خلالها الانسان أنه خطي خطوة نحو الحق جلّ وعلا ؟
 
  45   محل زندگي امام زمان كجاست  
  46   حضرت صاحب الزمان(عج) در كجا قيام خود را شروع مي كنند؟ آيا اين موضوع كه فعلا حضرت در جزيره ء خضرا زندگي مي كنند صحيح است؟  
  47   آيا امام زمان(عج) در جزيره خضراء زندگي مي كنند؟  
  48   آيا امام زمان(عج) مي تواند بصورت يك فرد ناشناس در ميان مردم زندگي كند  
  49   محل زندگي امام(ع) كجاست؟  
  50   در مورد شخصيت امام زمان(عج) توضيح دهيد؟