[ 1] [ 2] [ 3]
بازگشت به فهرست قبلي
تعداد كل:103

رديف عنوان سؤال
  1   وظايف ياران امام حسين (ع)را نسبت به امام عصر ديده ايم حال وظايف ما در قبال امام عصرمان حضرت مهدي (عج ) چگونه بايد باشد  
  2   آيا راويان حديث كه درنامه امام زمان (عج) به نائب ايشان قيد شده است وشرائط فقيه جامع الشرايط مي تواند دريك زمان ويك مكان برچند نفر صدق كند واگر اين چنين است اين امر موجب تفرقه دربين مسلمين درفراردادهاي اجتماعي نمي شود.  
  3   1- چگونه من كه يك دانشجو هستم ودر زمان غيبت به سر مي برم مي توانم از ياران آقا امام زمان (عج) باشم وچه كارهايي انجام بدهم كه آقا به من نظر كنند ؟  
  4   1ـ صفات313 نفر ياران امام زمان (عج) چيست؟
2- آيا 313 نفر دولت تشكيل مي دهند؟
3- ياران امام زمان(عج) در كجا به حضرت مي پيوندند؟
 
  5   2-ياران 313 نفر امام زمان از زنده ها هستند ،يا از دنيا رفته ها هم هستند  
  6   1- آيا از تعداد 313 نفر ياران امام زمان «عج » اموات هم هستند ؟  
  7   1-لطفا چند كتاب تخصصي در رابطه با ياران حضرت مهدي «عج » ،خصال و ويژگيهاي آقا «عج» معرفي فرماييد. ( به غير از جزوه خصال ياوران مهدي «عج»انتشارات ارشاد خلاصه ي كتاب ما بعد الظهور و نشانه هاي ياران حضرت مهدي«عج» نوشته آقاي محسن همتي.  
  8   2- سلاح حضرت و ياران در هنگام ظهور , شمشير و اسلحه ي قديمي است يا سلاحهاي جديد و اگر سلاحهاي جديد است، چطور با احاديث تطبيق دارد ؟  
  9   1-آيا 313 نفري كه ياران حضرت هستند اشخاص معلومي هستند به عبارت ديگر آيا ماهم مي توانيم با رعايت تقوا به اين مرتبه برسيم يا نه ؟
2-آيا اگر 313 نفر تكميل شود امام زمان «عج » ظهور مي نمايد ؟ وجود اينها علت تامه براي ظهور است ؟
 
  10   2-خصوصيات و ويژگيهاي خاص ياران امام و غربال شدن ياران ايشان چيست؟  
  11   .1- آيا از ياران امام زمان (عج) زن هم هستند ؟  
  12   چرا امام زمان (عج) ظهور نمي كنند مگر تعداد 313 نفر از اصحاب و ياران ايشان فراهم نشده اند؟  
  13   آيا بر امام مهدي (ع) لازم است كه بدون واسطه در امور دخالت نمايند؟  
  14   چگونه ممكن است حضرت صاحب الزمان با سيصد و سيزده نفر دنيا را مسخر كند؟ آيا غلبه آن حضرت به طور اعجاز و خرق عادت است يا علل و عوامل ظاهري نيز غلبه و پيروزي آن جناب را ممكن مي‎سازد؟  
  15   كدام يك از علما و مراجع با امام زمان ( عج ) ارتباط دارند؟  
  16   آيا ياران امام زمان ( عج ) 313 نفر همه مسلمان و شيعه هستند يا از اديان ديگر نيز جزو اين افراد هستند؟  
  17   ياران امام زمان ( عج ) چند نفرند و از چه شهرهايي هستند؟  
  18   آيا انحصار ياران حضرت مهدي ( عج ) به 313 نفر يك نوع تبعيض نيست ؟  
  19   آيا ياران امام زمان ( عج ) ( 313 نفر ) همه مسلمان و شيعه هستند يا از اديان ديگر نيز جزو اين افراد هستند؟  
  20   چگونه مي شود فهميد كه مرجعيت شخصي مورد تاييد امام زمان ( عج ) مي باشد؟  
  21   براي اينكه جز اصحاب امام زمان ( عج ) باشيم ، بايد چه راهي را طي كنيم ؟  
  22   چگونه مي توان عشق به امام زمان ( عج ) را در خود تقويت نمود؟  
  23   در زندگي چگونه رفتار كنيم و چه اعمالي انجام دهيم كه از ياران حضرت مهدي(عج) باشيم؟

 
  24   با انجام چه كارهايي ميتوان يكي از ياران واقعي امام زمان (عج) شد؟

 
  25   با توجه به اين كه امام زمان(عج) داراي سيصد و سيزده يار مي باشد، آيا ياران با هم زندگي ميكنند و نسبت به اين امر آگاهي دارند؟

 
  26   منظور از اين كه ياران امام زمان(عج) فقط 313 نفر ميباشند چيست و چه تعداد از اين ياران مرد، زن، يا جوان ميباشند؟

 
  27   آيا در زمان ظهور آقا امام زمان(عج) بعضي از افراد كه قبلاً مرده اند، زنده مي شوند و به ياران آن حضرت ملحق مي شود؟

 
  28   چه تعداد از ياران امام زمان(عج) از طالقان مي باشند و آن وجود گرامي را همراهي مي كنند؟

 
  29   ياران امام زمان(عج) چگونه هستند و چه روشي دارند؟

 
  30   لطفاً كتابي در مورد امام مهدي(عج) و ياران آن حضرت معرفي فرماييد.

 
  31   در مورد اين كه گفته شده ياران واقعي امام زمان (عج) كساني هستند كه در زمان غيبت با مردم به گونهاي رفتار ميكنند كه به راحتي در جيب يكديگر دست كرده و از مال يكديگر استفاده ميكنند بدون اين كه ناراحت شوند، توضيح دهيد؟

 
  32   آيا از ده ساله ها هم جزء ياران امام زمان (عج ) هستند؟

 
  33   ياران امام زمان (ع) چند تا در كدام مناطق هستند؟ نشانههاي آنها را بنويسيد.

 
  34   ياران امام زمان(ع) چه ويژگيهايي دارند؟

 
  35   آيا انبيا هم جزء ياران امام زمان(ع) خواهند بود؟

 
  36   از امام صادق(ع) روايت شده اگر كسي چهل صباح دعاي عهد را بخواند در ركاب او از ياران امام زمان(ع) خواهد بود. شرايط آن چيست، آيا فقط با اين دعا مي توان به اين درجه رسيد؟

 
  37   نقل شده كه هر كس تا چهل صباح دعاي عهد را بخواند يكي از ياران امام زمان خواهد شد و اگر قبل از ظهور بميرد در زمان ظهور زنده خواهد شد يعني اگر كسي گناهكار هم باشد بدون شك يكي از ياران آن حضرت خواهد شد. اگر كسي در زمان ظهور زنده شود جوان زنده مي شود يا به همان سني كه از دنيا رفته است؟

 
  38   ياران امام زمان(ع) در روايت 313 نفر هستند. پس بقية مردم چه نقشي دارند؟

 
  39   مطالبي در مورد عشق و ارتباط با امام زمان(ع) و ياران ظهورش بنويسيد.

 
  40   با توجه به خصوصيات و ويژگي هاي ياران امام زمان(ع) آيا مي توان افرادي را نام برد كه در اين زمان وجود داشته باشد؟

 
  41   آيا كساني جزء ياران آقا امام زمان(عج) هستند، در حال حاضر با او ارتباط دارند و با يكديگر در يك مكان جمع مي شوند و در مورد برنامه هاي دوران ظهور بحث مي كنند؟

 
  42   تعداد ياران امام زمان 7چند نفرند؟ چه تعدادي از آن ها مرد و چند نفر زن هستند؟

 
  43   بعد از امام زمان عده اي از افراد صالح , از عالم برزخ فراخوانده مي شوند و جزء ياران حضرت مي گردند. آيااعمال اين افراد دوباره ثبت مي گردد و در قيامت از آنها بازخواست مي گردد؟ آيا دوباره درد جان كندن و فشار قبر دارند؟آيا گناه و عصيان در آن جامعه وجود دارد؟

 
  44   آيا ياران امام زمان الان مي دانند جزء ياران امام 7هستند و او را ياري خواهند كرد؟ چگونه ؟

 
  45   با توجه به اين كه ياران امام زمان 7در هنگام ظهور و اين كه از چه شهرهايي هستند در بعضي منابع ذكر شده , آيا همه اين ياران در زمان ظهور زنده هستند و يا ممكن است بعضي از آن ها فوت كرده باشند و در زمان ظهور حضرت زنده شوند؟

 
  46   در مورد ويژگي هاي زناني كه از ياران امام زمان 7محسوب مي شوند, توضيح دهيد. امام از ياوران زن برخوردار است ؟

 
  47   چگونه مي توان از ياران حضرت صاحب الزمان 7قرار گرفت ؟ شخص منتظر كيست ؟

 
  48   آيا ياران آقا امام زمان 313نفر هستند؟ بعد از ظهور امام 7دنيا چگونه مي شود؟

 
  49   چگونه ميتوانيم از ياران امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف باشيم؟

 
  50   آيا هنگام ظهور امام زمان(ع) همة مردم در ركاب او جنگ خواهند كرد يا فقط يارانش و يا كساني كه دعاي عهد را خوانده اند؟