بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:19

رديف عنوان سؤال
  1   منبري كه در مسجد گوهر شاد قرار دارد و اصطلاحا هم منبر امام زمان (عج) نام دارد توسط چه كسي ساخته شده است؟
2ـ آيا زمان امام خاص مورد استفاده قرار گرفته است؟
3ـ منبر فوق در گذشته مورد استفاده چه كساني بوده است؟
 
  2   1- آيا اينكه مي گويند مسجد جمكران را خود آقا امام زمان (عج) كُلنگ آن را به زمين زده و دستور ساخت آن را داده اند صحت كامل دارد يا نه ؟  
  3   آيا صحت دارد امام زمان(ع) در مسجد جمكران ظاهر شده و افراد مريضي شفا گرفته اند؟

 
  4   مسجد جمكران چه ارتباطي با حضرت مهدي (عج) دارد؟

 
  5   در مورد مسجد جمكران و ارتباط آن با امام زمان(عج) و تاريخ تأسيس و مؤسس آن توضيحاتي ارائه نماييد.

 
  6   در مورد مسجد جمكران و ارتباط آن با امام زمان(عج) و تاريخ تأسيس و مؤسس آن توضيحاتي ارائه نماييد.

 
  7   لطفاً در مورد مسجد جمكران، تاريخچه و عظمت آن توضيح دهيد.

 
  8   دربارة بناي مبارك مسجد جمكران توضيح مختري دهيد.

 
  9   اين جانب معاون پرورشي يكي از هنرستان هاي شهرضا هستم , خواهشمندم بفرماييد آيا خبر مربوطبه مسجد مقدس جمكران موثق است يا خير؟

 
  10   بنياد مسجد جمكران بر چه اساسي است؟

 
  11   مسجد جمكران تاريخچه اش چيست؟ در اين باره اطلاعاتي در اختيار ما بگذاريد.

 
  12   درباره مسجد جمكران توضيح بدهيد مگر مسجد جاي ذكر و عبادت خدا نيست پس مسجد امام زمانع چيست و چه كسي و چه زماني و به چه نيتي ساخته شده است؟

 
  13   رفتن به مسجد جمكران، جهت ديدن امام زمان(عج) در شبهاي چهارشنبه توصيه شده يا شبهاي جمعه؟ 
  14   آيا معيار قرار دادن چهل چهارشنبه براي رؤيت امام زمان در مسجد جمكران و... سنديت دارد؟ 
  15   كمي درباره ء تاريخچه ء مسجد جمكران، شرح دهيد؟  
  16   مختصري در مورد مسجد مقدّس جمكران توضيح دهيد . ؟  
  17   در مورد تاريخچه مسجد مقدّس جمكران توضيح دهيد . ؟  
  18   مختصري در مورد مسجد مقدّس جمكران توضيح دهيد . ؟  
  19   در مورد تاريخچه مسجد مقدّس جمكران توضيح دهيد . ؟