بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:27

رديف عنوان سؤال
  1   3- حضرت مهدي در اديان ديگر چگونه توصيف شده اند  
  2   اگر ما بخواهيم افسانه سازي كنيم و يك موجود غيبي هزار ساله را امام زمان بدانيم راهي مخالف بـا عـقل و وحي هر دو پيموده ايم زيرا وحي مي گويد : اثر امام هدايت و راهنمائي اوست پس اگر امـام خـود نـاپـديد شد و كتاب و اثري از او نماند تامشكلات روز را جواب گويد چنين امامي امام قرآن نيست يعني آن امام نيست كه قرآن او را وصف نموده و پيروان قرآن بايد وجود او را بپذيرند . اگـر گفته شود قرآن در كجا اثر امام را هدايت مردم دانسته ؟ گويم : در سوره شريفه انبياء آنجا كـه درباره پيشوايان خدائي مي فرمايد : و جعلناهم ائمه يهدون بامرنا ( آنها را امامان قرار داديم كه بامر ما هدايت مي كردند ) و آنچه قرآن مي گويد تنها مربوط بگذشته نيست بلكه براي اهل قرآن مـسـلمانان نيز هست چرا كه مردم گذشته گذشتند و اگر مطالب قرآن اختصاص به آنها داشت براي اين امت بازگوكردن آن مطالب چه سود داشت ؟  
  3   طبق آيه 55 سوره آل عمران , يهود و نصاري تا دامنه قيامت در جهان خواهند بود وهمواره اين دو مذهب به زندگي خود ادامه خواهند داد با اينكه در اخبار و روايات مربوط به ظهور حضرت مهدي (عج ) مي خوانيم كه او همه اديان را زير نفوذ خوددرمي آورد ؟  
  4   نمونه اي از روايات اهل سنت درباره حضرت مهدي (عج ) را ذكر كنيد ؟  
  5   چرا نام امام قائم (عج ) در قرآن نيامده است ؟  
  6   نمونه اي از روايات اهل سنت درباره حضرت مهدي (عج ) را ذكر كنيد ؟  
  7   آيا امام زمان همان غلام احمد قادياني نيست ؟  
  8   امكان طول عمر از نظر اديان آسماني چگونه است؟  
  9   آيا اديان آسماني و پيامبران با اصل مهدويت موافق‎اند؟  
  10   ديدگاه علماي اهل سنت و علماي شيعه در مورد امام مهدي(ع) چيست؟

 
  11   ديدگاه علماي اهل سنت و علماي شيعه در مورد امام مهدي(ع) چيست؟

 
  12   نظر علماي اهل سنّت پيرامون مصلح جهاني چيست؟

 
  13   آيا مسأله مصلح بزرگ در ميان اديان ديگر نيز مطرح بوده است؟

 
  14   ديدگاه علماي اهل سنت و علماي شيعه در مورد امام مهدي(ع) چيست؟

 
  15   طبق حديث ( من مات و لم يعرف امام زمانه ... ) آيا اهل سنت بر مرگ جاهليت مي ميرند؟  
  16   آيا اديان ديگر چون مسيحيت و يهودي به ظهور مصلح آخرالزمان اعتقاد دارند؟ آيا منظور آنها از مصلح آخرالزمان حضرت مهدي(عج) است؟

 
  17   مقصود از آيه 82 سوره نمل كه مي فرمايد: جنبنده اي را از زمين بر مي انگيزيم. چيست؟ اماميه ظاهراً آن را رجعت حضرت امير(ع) مي دانند و گروهي او را حضرت ولي عصر(ع) مي دانند. اهل سنت هم او را حيواني عجيب مي دانند كه سرش به گاو و گردنش به شترمرغ و سينه اش به شير ... مي ماند. كدام مطلب مستندتر است؟ آيا از ائمة (ع) در اين مورد سؤالي شده است؟

 
  18   اعتقاد به مهدويت و اهداف آن در اديان ديگر چگونه است؟

 
  19   در مورد مهدويت در اديان الهي اطلاعاتي در اختيار ما بگذاريد.

 
  20   هدف از مخالفت اهل سنت با اعتقاد به رجعت چيست؟

 
  21   آيا اديان ديگر هم در زمان حال واقعاً اعتباري دارند؟ منظور پيروان آنها كه مثلاً مسيحيت چند برابر مسلمانان جهان جمعيت دارند راه اشتباه را طي ميكنند و در آخرت و يا آخرالزمان (ظهور حضرت مهدي () جزء گمراهان به حساب ميآيند با توجه به آيه 85 سوره آل عمران: هر كس ديني غير از اسلام را براي خود برگزيند، هرگز از او پذيرفته نميشود (و او در آخرت از زيانكاران است).

 
  22   همه اديان الهي انتظار فرج را دارند وتا به حال نه مسيح ظهور كرده ونه ...هميشه اين سؤال براي من مطرح است و با همه ارادتي كه نسبت به ائمه اطهار دارم درظهور امام زمان دچار شك وترديد هستم وهيچ آيه صريحي هم درقرآن نديدهام، من را راهنمائي كنيد حتي اگر شده بصورت معرفي كتاب.

 
  23   مسأله قبول منجي از طرف مسيحيان و شيعيان و چندين دين جهان واضح است، اما آيا سنيها مسلمان نيز به چنين منجي اعتقاد دارند؟

 
  24   آيا بعد از ظهور امام زمان(عج) تنها دين اسلام باقي مي ماند و بقيه اديان امروزي نابود مي شوند؟

 
  25   طبق حديث ( من مات و لم يعرف امام زمانه ... ) آيا اهل سنت بر مرگ جاهليت مي ميرند؟  
  26   آيا اهل سنت به حضرت مهدي (عج) اعتقاد دارند؟  
  27   نظر اهل سنت و اديان مختلف درباره امام زمان چيست؟