بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:35

رديف عنوان سؤال
  1   آيا رجعت صحيح است ؟ آيا بازگشت ائمه «عليهم السلام » بعد از شهيد شدن امام مهدي ( عج ) ميباشد ؟  
  2   ما هي عقيدتنا في الرجعة؟  
  3   نظر اسلام راجع به رجعت چيست؟  
  4   ما هي نظرة فقهاء الشيعة الإمامية للرجعة ؟
 
  5   است كه در زمان ظهور امام زمان ائمه زنده مي شوند و انتقام آيا شيعه معتقد خودخود را از خلفاي ثلاثه مي گيرند و عقيده شيعه درباره رجعت چيست ؟  
  6   آيا رجعت ايمه ( ع ) در زمان ظهور حضرت مهدي ( عج ) صحت دارد؟  
  7   رجعت و هدف از آن را بيان نماييد.

 
  8   در هنگام ظهور امام زمان(عج) رجعت به چه صورت مي باشد؟ توضيح دهيد.

 
  9   رجعت چيست؟

 
  10   رجعت را توضيح دهيد.

 
  11   ائمه عليهم السلام در زمان رجعت، باز مي گردند، آيا دوباره به شهادت مي رسند؟

 
  12   رجعت از ديدگاه شيعه چيست ؟

 
  13   آيا به وسيله آيه: قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن(غافر،11) ميتوان رجعت را ثابت كرد؟

 
  14   در آية 81 سورة آلعمران، مراد از وعده ياري كنيد چيست و چگونه ميتوان اين آيه را دليل بر اثبات رجعت قرار داد؟ لطفاً توضيح دهيد.

 
  15   تفاوت ارواح انساني با ارواح حيواني در چيست؟ و منشأ آن در كجاست؟ آيا به ابدان خويش رجعت ميكنند و آيا موجودات ديگر داراي روح بوده و در حال تسبيح و سجده خداوند هستند؟

 
  16   چه رابطهاي ميان رجعت و مهدويت وجود دارد؟

 
  17   چگونه آية 28 سورة بقره بر وقوع رجعت، دلالت دارد؟

 
  18   چگونه ميتوان با استدلال به آية 11 سورة غافر ]=مؤمن[ رجعت را اثبات كرد، چنانكه برخي مفسّران چنين تفسير نمودهاند؟

 
  19   رجعت مربوط به چه كساني است؟

 
  20   با توجه به آية 154 سورة بقره كه ميفرمايد: شهيدان زندهاند، آيا شهيدان مرگ را درك نكردهاند پس رجعت آنان چگونه است؟ آيا آنها زنده شده، مرگ را درك خواهند كرد؟

 
  21   سير منطقي مسئله رجعت را بيان كنيد ؟

 
  22   درصورت امكان مي توانيد چند نمونه از كتاب براي موضوع رجعت را بيان كنيد.

 
  23   رجعت چيست؟

 
  24   رجعت يعني چه؟رجعت معصومين به چه صورت مي باشد؟

 
  25   در بحث رجعت دوباره انسان در هنگامه ظهور امام زمان كه به قول علامه مجلسي بيش از(و يا در حدود)200 آيه و 500 روايت موجود مي باشد مطرح است كه دو دسته از انسانها قابليت رجعت دارند دسته اول انسان صالح و دسته دوم انسان طالح(بدكار و بدنام) در مورد دسته اول كه هيچگونه ترديدي وجود نخواهد داشت اما در مورد دوم چگونه با وجود آيات بسياري كه در قرآن كريم موجود مي باشد (كه پشيماني بدكاران هيچ سودي به حال آنها ندارد) باز اين دسته گفته مي شود كه به خاطر ندامت فراوان از سوي باري تعالي فرصتي در اختيارشان قرار مي گيرد تا بار ديگر زندگاني جديدي داشته باشند و گفته شده است بعضي انسانها در مدت حياتشان چون روحشان در حال تكامل به درجات عاليه بود و در اين حين به مرگ دچار شده اند فرصتي دوباره بدانها داده مي شود. اين مطلب را از كتاب زندگاني چهارده معصوم در فصل زندگاني حضرت ولي عصر خوانده ام.

 
  26   آيا رجعت از امام حسين (ع) شروع و به امام حسن عسكري (ع) ختم مي شود يا غير اين است؟

 
  27   مگر وقتي كه يك امام فوت مي كند نبايد امام او را غسل دهد پس وقتي كه امام زمان فوت مي كند كه ايشان را غسل مي دهد؟
 
  28   رجعت و هدف آن را بيان كنيد؟

 
  29   منظور از رجعت چيست  
  30   رجعت امامان از چه موقعي و چگونه خواهد بود  
  31   آيا رجعت ائمه(ع) در زمان ظهور حضرت مهدي(عج) صحت دارد؟  
  32   مسأله رجعت امام زمان(عج) را كاملا توضيح بفرماييد.  
  33   فلسفه رجعت چيست و براي كيست ؟  
  34   اگر رجعت امكان دارد پس چرا خداوند فرموده است كه كاف ران مي خواهند بر گردند ولي اجاز داده نمي شود ؟  
  35   آيا از برخي آيات كه بازگشت كافران را به دنيا نفي كرده نفي رجعت استفاده نمي شود ؟